Gecombineerde leefstijl interventie

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Advies en begeleiding
Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op: 

  • Gezonde voeding.
  • gezonde eetgewoontes, 
  • gezond bewegen.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. 
Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contacten. Het aantal groepsbijeenkomsten bij het programma Slimmer is 24 keer. Daarnaast zijn er meerdere contacten met de dietiste en de leefstijlcoach die de GLI geeft. Wij werken hierbij nauw samen met Anne Klein Nijenhuis van Nieuw Eten.  

Voor wie is een GLI bedoeld?

  • Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:
  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30. 

Wanneer kan een GLI vanuit het basispakket worden vergoed? 
Er zijn verschillende GLI programma’s. Wij draaien het programma Slimmer dat vergoed wordt uit de basisverzekering.

Hoe krijgt iemand een GLI?
De huisarts stelt de diagnose of de verzekerde een GLI kan krijgen De huisarts verwijst de verzekerde dan door naar een GLI.

De sportclub wordt niet vergoed
De GLI motiveert de verzekerde tot regelmatig bewegen buiten de GLI om. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de verzekerde zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in de eigen omgeving. De zorgverlener van de GLI kan de verzekerde helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden.

Een fitness-abonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket.

Eigen risico
De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico.

Bezoek ons

Schuiven naar boven