Hartrevalidatie

Hart- en vaatziekten komen heel veel voor. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is.

Hart- en vaatziekten hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. 

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is voor mensen met bijvoorbeeld hartfalen en COPD (chronische aandoening van de luchtwegen).  De fysiotherapeut is deskundig om u te helpen: onder andere door het op peil brengen of verbeteren van uw conditie door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken en –tempo. 

Door het verbeteren van uw conditie en kracht krijgt u het gevoel meer controle te hebben over uw aandoening. Fysiotherapie helpt u om uw levensgewoontes en levensstijl positief te veranderen. De begeleiding van de fysiotherapeut kan individueel of in groepsverband plaatsvinden.

Bezoek ons

Schuiven naar boven