Perifeer Arterieel Vaatlijden (etalagebenen)

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden.

Aangezien mensen die lijden aan slagaderverkalking vaak een of meer risicofactoren hebben, zoals een te hoge bloeddruk, een te hoog suikergehalte en/of een te hoog cholesterolgehalte, is het belangrijk om voldoende te bewegen. Bewegen is gunstig voor mensen met etalagebenen. Het versterkt de algemene conditie, is goed voor de bloedsomloop en bevordert de stofwisseling. Volgens de Norm Gezond Bewegen moeten volwassenen dagelijks dertig minuten matig intensief bewegen, zoals fietsen of wandelen. Meer bewegen vergt vaak een verandering van uw bestaande leefstijl. Enige zelfdiscipline is dan ook vereist. De fysiotherapie is gespecialiseerd in het begeleiden van het opbouwen van de belasting.

De behandeling van etalagebenen, is in eerste instantie looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut. De behandeling is gericht op het vergroten van uw loopafstand. Uit onderzoek blijkt dat de maximale loopafstand gemiddeld genomen minstens verdubbeld. In de praktijk zien wij zelfs betere resultaten.

Bezoek ons

Schuiven naar boven