Preventieve en curatieve rugscholing

Aanleren van veilig rug- en lichaamsgebruik is noodzakelijk om pijnlijke, overbelastende activiteiten in het dagelijks leven te voorkomen. Hierdoor bereikt u de snelste weg naar het herstel, maar daarnaast ook naar het voorkomen van herhaling van de klachten. In sommige gevallen kan er gewerkt worden met beschermende hulpmiddelen om de overbelastende activiteiten te remmen of als reminder voor verkeerd lichaamsgebruik.

Tijdens de behandeling wordt eerst uitgelegd hoe uw blessure tot stand gekomen is. Pas dan is het mogelijk om het lichaamsgebruik te gaan veranderen. Door middel van automatisering van veilige technieken kan het dagelijks leven minder belastend worden en kunnen daarmee klachten voorkomen en onder controle gehouden worden.

Bezoek ons

Schuiven naar boven