Weer meer kennis in huis bij Fysiotherapie Oplaat

Afgelopen week heeft Wilma haar cursus Perifeer arterieel vaatlijden afgerond. Dit betekent dat zij zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van mensen met etalagebenen.

images

Tegelijkertijd heeft zij zich aangesloten bij het ClaudicatioNetwerk. Op deze manier blijft ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het vaatlijden.

foto

In diezelfde week heeft zij ook de cursus motivational interviewing afgesloten. Hierbij heeft ze geleerd om mensen te motiveren dmv gespreksvoering. Deze cursus is goed toepasbaar bij alle categorieën patiënten die in de praktijk verschijnen.