Tarieven

Tarieven Fysiotherapie Oplaat per 01-01-2018

De vermelde tarieven in de tarievenlijst worden in rekening gebracht indien er geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar tot stand is gekomen. Tevens worden deze tarieven gehanteerd indien u geen verzekering voor fysiotherapie hebt afgesloten. Is er wel sprake van een verzekering en tevens overeenkomst met uw zorgverzekeraar dan zijn de daarbinnen afgesproken tarieven geldend. Informeer bij ons wat voor u van toepassing is.

Fysiotherapie Oplaat heeft voor het jaar 2018 de zorgovereenkomst geweigerd van De Friesland(waaronder Kiemer), VRZ( ENO, Zorg en Zekerheid) en CZ(Delta Lloyd en Ohra) .

Van 01-01-2018 tot en met 31-03-2018 heeft Fysiotherapie Oplaat GEEN contract met Menzis. Vanaf 01-04-2018 wordt dit contract verlengd en is bovenstaande niet meer van toepassing bij verzekerden van Menzis.

Schuiven naar boven