Buurtzorg +

Dit is een multidisciplinair team van wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Wijkverpleegkundigen die veel bij mensen aan huis komen zien al snel als er zich problemen voordoen waarbij een fysiotherapeut of een ergotherapeut hulp kan bieden. Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines kan er snel en effectief een andere discipline worden ingeschakeld. De teams zorgen voor een optimale afstemming en zo ontstaat er een multidisciplinair team dat al in een vroeg stadium iets kan betekenen voor de cliënt. Door de korte lijnen die bestaat binnen de teams kan een client optimaal geholpen worden. 

Bezoek ons

Schuiven naar boven